Sončne elektrarne - 10 najpogostejših vprašanj


1. Kako veliko sončno elektrarno potrebuje štiričlansko gospodinjstvo?


Glede na statistične podatke elektrodistributerjev Slovenije o porabi električne energije štiričlanske družine ter na podlagi predpostavke, da dobro projektirana sončna elektrarna pridela 1119 kWh/kW/leto, je potrebna sončna elektrarna moči od 3,5 kW do 4 kW, da bi zadostili lastnim potrebam po električni energiji. Družine, ki se uvrščajo v nadstandardni razred, potrebujejo sončno elektrarno moči približno 7 kW.

Vendar ob tem velja dodatno pojasnilo, da sončne elektrarne običajno ne postavljamo za lastno porabo električne energije, saj bi glede na dinamiko »proizvodnje« potrebovali akumulatorje za shranjevanje energije. Elektrarne so priklopljene na omrežje in vso proizvedeno energijo »prodajajo« v omrežje po subvencionirani ceni, energijo, ki jo porabimo sami, pa enostavno črpamo iz omrežja in jo še naprej plačujemo po »normalni«, nesubvencionirani, tržni ceni.

2. Kakšne vrste streh so primerne za postavitev sončnih elektrarn?


Sončna elektrarna se lahko postavi na vsako streho ne glede na obliko ali vrsto kritine. Seveda se je treba prilagoditi zakonitostim, ki vplivajo na optimalno delovanje sončne elektrarne. Iz tega razloga se priporočajo strehe in površine, ki so obrnjene na jug, nimajo senčenj na sami površini ali v okolici, objekti pa niso statično vprašljivi. Prav tako mora biti ohranjenost kritine objekta dovolj dobra, da bo prenesla dodatno obtežitev zaradi namestitve fotonapetostnega sistema.

3. Kako dolga je življenjska doba sončnih elektrarn?


Življenjska doba sončne fotonapetostne elektrarne je 30 let in več, kar omogoča zelo varno in dolgoročno usmerjeno obliko naložbe. Varnost naložbe je poleg zajamčenih odkupnih cen električne energije zagotovljena tudi z dolgoročnim donosom pri proizvodnji električne energije, saj po končanem obdobju vračanja vloženih sredstev proizvedena energija investitorju prinaša čisti dobiček.

4. Kakšna je donosnost sončnih elektrarn?


Donosnost sončnih elektrarn je odvisna od velikosti, optimizacije celotnega sistema in njihovega delovanja. Povprečna povračilna doba investicije je 12 let. Sončna elektrarna je naložba v obnovljive vire energije, ki prispeva k trajnostnemu razvoju človeštva, s proizvodnjo pa znatno prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

5. Na kaj je treba biti pozoren pred odločitvijo za investicijo?


Za optimalno postavitev in delovanje sončne elektrarne ter posledično najvišji energijski izplen so pomembni predvsem naslednji ključni elementi:
  • izbira primerne lokacije,
  • izbira kakovostnih elementov sončne elektrarne, predvsem fotonapetostnih modulov kot generatorjev električne energije, in razsmernikov,
  • izbira izkušenih, strokovno usposobljenih in preverjenih izvajalcev, ki bodo znali projektirati sončno elektrarno z optimalno konfiguracijo sistema, jo montirati ter pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja,
  • optimalno razmerje med višino investicije in specifičnim izplenom, za katerega jamči izvajalec (to razmerje določa strošek proizvedene električne energije, ki mora biti najnižji).

6. Kakšno vzdrževanje zahtevajo sončne elektrarne?


Sončna elektrarna je sistem, sestavljen iz številnih elementov ter namenjen stalnemu in zanesljivemu delovanju. Za investitorja je največja izguba dohodka tisti čas, ko elektrarna zaradi različnih razlogov ne oddaja električne energije, saj pogodba o odkupu električne energije kljub temu velja. Najpomembnejše je sprotno spremljanje delovanja sistema in njegove učinkovitosti, zaznavanje slabšega delovanja ter takojšnje ukrepanje.

7. Kako je urejeno zavarovanje sončne elektrarne?


Zavarovanje sončne elektrarne obsega približno 0,2 odstotka vrednosti investicije na leto. Za elektrarno velikosti 10 kW znaša zavarovanje približno 100 €/leto. Posamezna vrednost zavarovanja je odvisna od velikosti sončne elektrarne, nabora primerov, za katere jo zavarujemo, in specifične ponudbe posamezne zavarovalnice. Dobro zavarovanje sončne elektrarne bi moralo zajemati predvsem naslednje sklope: požar, (ne)posredni udar strele, eksplozija, elementarne nevarnosti (vihar, toča in poplava), mehansko delovanje sile, tatvina in rop ter zavarovanje do tretjih oseb.

8. Katera dokumentacija je potrebna za priključitev sončne elektrarne na omrežje?


Idejna zasnova projekta – IDZ, projekt za izvedbo – PZI, projekt izvedenih del – PID, soglasje za priključitev, pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje in pogodba o odkupu električne energije.
  • IDZ je uvodni del projektne dokumentacije, katere namen je pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev.
  • Ustreznost PZI preveri podjetje za distribucijo električne energije, ki deluje na območju, na katerem se postavlja sončna elektrarna. Če je ustrezen, se lahko začne montaža elektrarne, v nasprotnem primeru elektrodistributer poda projektne pogoje. Postavitev se lahko začne, ko so ti izpolnjeni.
  • Po postavitvi sončne elektrarne sledi ogled elektroinšpektorja in predstavnika SODO, sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Pri ogledu sta prisotna projektant in izvajalec s popolno dokumentacijo projekta izvedenih del. Lastnik elektrarne lahko podpiše pogodbo o priključitvi na distribucijsko omrežje, ko SODO izda soglasje za priključitev.
  • Nato mora lastnik elektrarne na Javni agenciji Republike Slovenije za energijo pridobiti deklaracijo proizvodne naprave, na koncu pa z organizatorjem trga električne energije BORZEN, d. o. o. (pri katerem deluje center za podpore – operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov), sklene pogodbo o odkupu električne energije.

9. Kako država podpira gradnjo sončnih elektrarn?


Republika Slovenija podpira gradnjo sončnih elektrarn na ta način, da zagotavlja odkup električne energije, proizvedene v sončnih elektrarnah, po zagotovljeni odkupni ceni ali zagotovi obratovalno podporo, če lastnik elektrarne sam prodaja električno energijo na trgu.

Višine zagotovljenih odkupnih cen, ki so določene v Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, se vsako leto zmanjšajo glede na izhodiščno raven v letu 2009 v skladu z določili vlade. Cene so nekaj višje za integrirane fotonapetostne sisteme in malo nižje za sončne elektrarne, ki so postavljene kot samostojni objekti na tleh. Pogodba o odkupu električne energije se sklene za 15 let, kar pomeni, da prodajate proizvedeno energijo celotno pogodbeno obdobje po isti ceni.

10. Kaj bomo s proizvedeno električno energijo naredili po 15 letih?


Državne subvencije v obliki zagotovljenih odkupnih cen so v Sloveniji ugodne za investitorje. Ti sklenejo pogodbo za odkup proizvedene električne energije za 15 let (višina podpore ostaja enaka vseh 15 let), pri čemer se sončna elektrarna v tem obdobju že amortizira. To pomeni, da po 15 letih investitor s prodajo proizvedene zelene električne energije služi denar in postane dejaven na trgu električne energije, saj sam izbira ponudnika za nakup električne energije. Pomembno je, da investitor izbere najboljšega ponudnika, ker je od tega odvisen njegov zaslužek.

Plan-net solar d.o.o.

Kamnik pod Krimom 8B
  1352 Preserje
+386 1 363 31 31
info@plan-net-solar.si
 
 
 

9. feb. 2016
BREZPLAČNO vam izdelamo projekt električnih inštalacij za sončno elektrarno
Ob naročilu sončne elektrarne na ključ, vam BREZPLAČNO izdelamo projekt električnih inštalacij ... več...
 
 

3. maj 2017
Skupinski nakup električnih avtomobilov
Do 30. junija si lahko s skupinskim nakupom električnih avtomobilov zagotovite 11.500 € popusta i ... več...

Prijava na Plan-net solar e-novice

Soglašam, da mi podjetje Plan-net solar pošilja e-poštna sporočila in podatke obdeluje v skladu s Pravnimi obvestili.
Vse pravice pridržane. © 2012 Plan-net Solar d.o.o.
sončna elektrarna  
fotovoltaika
 
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja lažje uporabe spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Zavrni piškotke.